Jag vid Whiteboard 5 s:v Pia

Clarity Program – Ett program för din riktning i jobbet (in English)

Välkommen till ett två månader långt inspirerande och kraftfullt program för att hjälpa dig att få ökad klarsynthet om dig i ditt yrkesliv. Vem du är och vart du är på väg. Jag har själv gjort programmet utifrån min önskan att integrera den jag är i mitt arbete. Programmet är upplagt så att du gör viktiga insikter om dig själv i ditt arbete.

Läs mer på: www.clarityprogram.se

Ladda ner pdf: ClarityProgramBroschyr2015